Dosdispensering, Bedömning av Läkemedels­­behandling och Stöd för Säker Läkemedels­­behandling

Maskinell Dosdispenserings­tjänst från Apoteket i Dalsbruk

Tjänsten inkluderar också bedömning av läkemedelsbehandling.

Vår dospispenseringstjänst  är en utmärkt tjänst för individer med fortlöpande  läkemedelsbehandling och användning av flera olika läkemedel.

Vid maskinell dosdispensering samlar en maskin på ett hygieniskt sätt ihop och packar läkemedel i enkeldospåsar, markerade med datum och tid för intag av läkemedlet. Läkemedlen tillhandahålls för en tvåveckorsperiod och användningen av dospåsar gör deras administration enklare och säkrare. Dosdispenseringstjänsten sparar också pengar, eftersom kunden endast betalar för de läkemedel som levereras.

Bedömning av läkemedelsbehandling ingår i tjänsten för maskinell dosdispensering. Detta säkerställer att de läkemedel som förskrivs till kunden är kompatibla med varandra och risken för läkemedelsbiverkningar minimeras.

Fråga efter mer ›

Vi Erbjuder Stöd för Säker Läkemedels­behandling till Sjukvårds­personal

Stöd för säker läkemedelsbehandling är också en del av våra apotekstjänster. Detta stöd är avsett för hemvård och serviceboendeenheter som vårt apotek levererar läkemedel till. Vår farmaceutiska expert blir en del av vårdavdelningens multidisciplinära team, vilket bidrar med expertis till läkemedelsbehandlingsprocesser, vårdavdelningens rutiner och deras utveckling. 

Målet med samarbetet är att bättre identifiera risker med läkemedelsbehandling och öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. 

För mer information, kontakta oss eller besök – Apoteket i Dalsbruk betjänar dig alltid med vänlighet och expertis. 

Välkommen ›

Kontrollera Tillgängligheten av Ditt Läkemedel i Läkemedels­söktjänsten

Vi är en del av Läkemedelssöktjänsten, som gör det möjligt för dig att ta reda på om det läkemedel du behöver finns tillgängligt hos oss eller andra apotek. Läkemedelssökningen informerar också om läkemedlets utbytbarhet, bland annat. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten, guidar vi dig gärna. Ring oss eller kom och besök!

Bekanta er med läkemedelssöktjänsten ›

Följ oss på sociala medier!
 

Plats Ring