Inspektion av Skeppsapotek

Inspektion av Skeppsapotek från Apoteket i Dalsbruk

Vår Provisor förbereder nödvändiga dokument åt dig. 

Apoteket i Dalsbruk erbjuder en tjänst för inspektion av skeppsapotek, där vår provisor inspekterar skeppsapotek för alla fartygsklasser. De producerar ett officiellt dokument från inspektionen, som krävs för fartygets inspektion. 

Om fartyget tillhör klasserna A, B och C, måste skeppsapoteket inspekteras minst en gång i året. För fartyg i klass D måste inspektionen beställas minst vart tredje år.

Vi erbjuder också påfyllning för skeppsapotek och samtidigt tar vi bort de föråldrade produkterna om de upptäcks under inspektionen.

Fråga efter mer information!

Kontakta Oss ›

Följ oss på sociala medier!
 

Plats Ring